Krapte blijft aanwezig op de arbeidsmarkt

In het eerste kwartaal van 2023 is de werkloosheid licht afgenomen en het aantal banen opnieuw toegenomen. Er waren 2.000 werklozen minder dan een kwartaal eerder en er kwamen 63.000 banen bij.

Het aantal openstaande vacatures bleef gelijk. Daarmee blijft de spanning op de arbeidsmarkt hoog. Tegenover elke 100 werklozen stonden in het eerste kwartaal 122 vacatures.

Eind maart stonden 437.000 vacatures open, net zoveel als aan het einde van het vierde kwartaal 2022. Net als in voorgaande kwartalen stonden de meeste vacatures open in de handel (85.000), de zakelijke dienstverlening (71.000) en de zorg (67.000).

Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken goed voor de helft van alle openstaande vacatures. In veel bedrijfstakken bleef het aantal vacatures ongeveer gelijk.

In de zorg kwamen er 3.000 bij. In de cultuur, recreatie en overige dienstverlening nam het aantal toe met 1.000 naar 14.000. In de handel en in de financiële dienstverlening waren er in het eerste kwartaal 1.000 vacatures minder.