Onderhandelende partijen vragen inbreng Noord-Hollanders voor coalitieakkoord

REGIO – Na een intensief en constructief verkenningstraject gaan BBB, VVD, GroenLinks en PvdA samen aan de slag om tot een coalitieakkoord te komen.

De komende weken bespreken zij hun ambities en hoe zij de belangrijkste opgaven waar de provincie Noord-Holland voor staat, willen oppakken. Van wonen, stikstof en natuur tot klimaat, economie en financiën.

Inwoners, bedrijven, organisaties of belangengroepen die de onderhandelende partijen iets mee willen geven voor het coalitieakkoord, kunnen een brief sturen naar coalitievorming2023@noord-holland.nl.

Met de inbreng uit de provincie hopen de partijen tot een breed gedragen coalitieakkoord te komen. Alle brieven komen op de website: www.noord-holland.nl/coalitievorming te staan.

Foto: aangeleverd