Subsidieronde TAQA Cultuurfonds 2021 van start

Het TAQA Cultuurfonds is begonnen met de subsidieronde voor 2021. Aanvragen voor financiele ondersteuning kunnen via de website van het fonds worden ingediend tot en met woensdag 16 december 2020, 18.00 uur.

Het fonds sponsort culturele initiatieven zoals muziek, theater, cultureel erfgoed en kunst in de gemeenten Alkmaar, Bergen en Heiloo. Dat kan amateurkunst zijn, maar ook het werk van (semi-)professionals. 

Het TAQA Cultuur Fonds bestaat inmiddels 10 jaar en heeft sindsdien meer dan 400 initiatieven ondersteund. Bij toekenning van de subsidiegelden wordt rekening gehouden met een goede verdeling over de gemeenten, de verschillende cultuurvormen én het publiek dat het fonds wil bereiken. 

Het TAQA Cultuurfonds is een stichting die wordt gefinancierd door energiebedrijf TAQA en partners. De stichting heeft een bestuur en een adviesraad waarin vertegenwoordigers zitten uit de gemeenten Alkmaar, Bergen en Heiloo die de aanvragen beoordelen.

Voor meer informatie over het aanvragen van subsidie gaat u naar www.taqacultuurfonds.nl