Nieuws uit Alkmaar en de regio!
Nieuws uit Alkmaar en de regio!

Ontwerpbestemmingsplan Cascade nu ter inzage

Het college van de gemeente Alkmaar heeft het ontwerpbestemmingsplan voor Cascade ter inzage gelegd. Met Cascade willen de ontwikkelaars vandaag duurzaam bouwen voor de wereld van morgen. Dit fraaie woonplan met 87 appartementen wordt ontwikkeld op een bijzondere plek in Alkmaar. Op de hoek van de Stationsweg en de Helderseweg om precies te zijn. In hartje stad dus, met om de hoek de trein richting Amsterdam en Den Helder. Door de groene en trapsgewijze opzet van het plan zorgt Cascade voor een herkenbare verbinding met de directe omgeving. Naast het ontwerpbestemmingsplan worden ook het ‘Mer-beoordelingsbesluit’ (Mer staat voor milieueffectrapportage), de ‘ontwerpbesluiten hogere waarden’ en het ‘ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouwen’ ter inzage neergelegd.

Bekijken van de stukken

Alle stukken liggen van donderdag 8 april 2021 tot en met woensdag 19 mei 2021 ter inzage voor zienswijzen. Het ontwerpbestemmingsplan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het nummer van het plan is NL.IMRO.0361.BP00180-0201 maar je kunt ook zoeken op ‘Cascade’. De (ontwerp)besluiten kun je bekijken via deze pagina.

Iedereen kan in de periode 8 april 2021 tot en met 19 mei 2021 zienswijzen indienen. Reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Backoffice/Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar of via post@alkmaar.nl. Zienswijzen moeten zijn voorzien van naam en adres en de vermelding ‘zienswijze’.

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, vragen we om voor het inzien van de stukken zoveel mogelijk gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden. Indien je het bestemmingsplan desondanks wilt komen inzien, dan zoeken we in overleg naar een passende oplossing. Neem hiervoor contact op via telefoonnummer 14 072.

Meer informatie

Op 15 oktober 2020 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden. Die bijeenkomst en meer informatie over het project, zoals een bezonningsstudie, vind je op de website van de ontwikkelaars. Die bijeenkomst en nog meer informatie over het project, zoals een bezonningsstudie, vind je op de website van de ontwikkelaars via deze link.

Studenten van de Erasmus Universiteit presenteren hun aanbevelingen.


Eerder schreven we al dat studenten van de opleiding Master Urban Governance van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) en het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS), beide opleidingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, een onderzoek gingen doen voor het Alkmaars Kanaal. Op vrijdag 26 maart presenteerden de studenten hun bevindingen.

Onderwerpen van onderzoek

In 3 maanden tijd hebben de studenten een aantal onderwerpen onderzocht die van belang zijn voor de gebiedsontwikkeling in het Alkmaars Kanaal. Onderwerpen van het onderzoek waren: een vergelijking van het Alkmaars Kanaal met een aantal andere soortgelijke steden, een verdieping van de kansen om een smart city te worden en de mogelijkheden voor een healthy urban living in de verschillende deelgebieden.

Aanbevelingen

De studenten zijn er in geslaagd deze onderwerpen op een integrale manier bij elkaar te brengen en hieraan ook conclusies te verbinden. Daar bij waren nuttige aanknopingspunten voor het Alkmaars Kanaal:

  • Het advies om vooral ook op de langere termijn en structureel de verbinding te leggen met burgers maar ook stakeholders zoals ontwikkelaars, beleggers en corporaties. Alleen samen kun je een dergelijke grote opgave realiseren.
  • Het concept van healthy urban living kan dienen als vliegwiel om ook aandacht te schenken aan thema’s als mobiliteit, duurzaamheid, energie en een groene omgeving.
  • De aandacht die nodig is voor flexibele planning: korte én lange termijn.
  • En tenslotte het slim gebruik maken van bestaande infrastructuur (wegen, oude gebouwen) en het leggen van de relatie met de bestaande stad.

Het programmateam van het Alkmaars Kanaal gaat de aanbevelingen van de studenten zeker meenemen bij de uitvoering van het programma.