Nieuws uit Alkmaar en de regio!
Nieuws uit Alkmaar en de regio!

Ontwerpfestival Centrumwaard in Heerhugowaard op 13 juni

Centrumwaard wordt de komende jaren gemoderniseerd. De wens is om een levendig centrumgebied te realiseren, waar het fijn is om te wonen, winkelen en ontmoeten.

Online ontwerpfestival

Op zondag 13 juni wil de gemeente van 10.00 tot 16.00 uur samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen de op 23 maart vastgestelde gebiedsvisie Centrumwaard tijdens een ontwerpfestival verder uitwerken. Het festival richt zich op het opstellen van concrete plannen, die de betrokken partijen ook samen met de gemeente gaan uitvoeren. Er zijn continu digitale workshops waaraan u kunt deelnemen. U kunt meedoen zolang en wanneer u wilt. U heeft niet de hele dag mee te doen, maar dat mag natuurlijk wel.

U bent hierbij van harte uitgenodigd. Binnenkort leest u op deze website hoe u zich kunt aanmelden voor dit online ontwerpfestival.

Proces naar gebiedsvisie

In september 2020 is er een participatietraject gestart met 4 digitale bijeenkomsten. Op basis van deze bijeenkomsten zijn de belangrijkste thema’s voor de gebiedsvisie bepaald. Daarna zijn de thema’s verder uitgewerkt in “richting gevende uitspraken”. Deze zijn gevormd tijdens 5 digitale bijeenkomsten in november en december 2020, door een groot aantal omwoners en ondernemers.

Vanaf 6 januari 2021 hadden omwonenden en ondernemers de mogelijkheid om hun mening te geven over de visie. Dit heeft geleid tot de gebiedsvisie die door de gemeenteraad is vastgesteld.

Bron: Gemeente Heerhugowaard