Nieuws uit je eigen regio!
Nieuws uit je eigen regio!

Overgang personeel van ParkeerService naar P1 in Alkmaar in problemen

Er lijken zich problemen voor te doen bij de overgang van personeel van de parkeerdienstverlening van ParkeerService naar de nieuwe parkeerdienstverlener P1 in Alkmaar. Volgens de BOA-bond worden medewerkers, ondanks een een verzoek van de bond tot overleg over de arbeidsovereenkomst, door P1 direct benaderd om te tekenen.

Er zijn echter wijzigingen ten aanzien van de huidige situatie. Zo wordt onder andere van medewerkers verlangd op voorhand in te stemmen met een wijziging van locatie en arbeidsvoorwaarden en worden de betere arbeidsvoorwaarden zoals die gelden voor huidige P1-medewerkers niet in hun arbeidsovereenkomst opgenomen. Ook vindt de bond dat de medewerkers te laag zijn ingeschaald.

De bond heeft de verantwoordelijke wethouder Elly Konijn hierover aangesproken, maar die verwijst naar afspraken die met P1 zijn gemaakt gemaakt en zijn opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.