Nieuws uit Alkmaar, regio & Noord-Holland

Waalenburg 1 jaar later: eerste resultaten in natuur zichtbaar

Zilte schijnpurrie, zeeaster en zwermen kievieten en smienten: ook in het najaar valt in natuurgebied Waalenburg veel bijzonders te zien. De ingrijpende werkzaamheden om de natuur terug te brengen naar de oorspronkelijke vorm zijn nu 1 jaar afgerond en de resultaten zijn zichtbaar.

Op vrijdag 11 september nam gedeputeerde Esther Rommel van Natuur een kijkje in het gebied, onder leiding van beheerder Natuurmonumenten. Het gebied is zichtbaar natter door de verhoging van het waterpeil. De kreken, die werden gegraven naar hun oorspronkelijke vorm, kunnen veel meer water vasthouden. Dit is allemaal van belang om de natuur in drogere tijden van voedsel te kunnen voorzien: bloemen, insecten én weidevogels.

Esther Rommel: “Prachtig om hier na 1 jaar weer terug te zijn: je ziet hoe hier de peilverhoging succesvol werkt. Boerderij Plassendaal, die in Waalenburg is gebleven, werkt nauw samen met Natuurmonumenten. Een inspirerend voorbeeld van boeren die eigenhandig omschakelden naar natuurbeheer en nu bijdragen aan de weidevogels van Texel.”