Nieuws uit Alkmaar en de regio!
Nieuws uit Alkmaar en de regio!

RegioGroen bewijst zichzelf opnieuw als sociaal ondernemer

RegioGroen bewijst zichzelf opnieuw met de verlenging van het PSO 30+ certificaat. De sociale ondernemer begeleidt al jarenlang met succes mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Door de medewerkers te coachen en begeleiden met de juiste aansturing lukt het RegioGroen om deze doelgroep te laten deelnemen aan het arbeidsproces. Iets wat van grote waarde is voor mens en maatschappij.

PSO 30+ certificaat

Bij RegioGroen bestaat ruim 60% van het personeelsbestand uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee voldoen zij ruimschoots aan de voorwaarde van 30% die wordt gesteld om voor het PSO 30+ certificaat in aanmerking te komen. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen en is een instrument van TNO om organisaties die boven gemiddeld sociaal bezig zijn erkenning te geven. 

Succesvolle formule

‘De verlening van het certificaat bevestigt dat we goed bezig zijn. En dat motiveert ons om door te gaan op de ingeslagen weg’, constateert bedrijfsleider Willem Kesting. RegioGroen heeft dan ook een sterke ambitie om te groeien. Willem Kesting licht toe, ‘Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe opdrachtgevers. Meer werk betekent immers dat we nog meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kans op werk kunnen bieden. En daar gaat het om!’

Actieve groei in het groen 

RegioGroen is gespecialiseerd in groenwerkzaamheden, zoals het onderhouden van groenvoorzieningen, onderhoud van sportvelden,  snoeiwerkzaamheden, aanplanten en het uitvoeren van reconstructies. Daarnaast zijn zij actief bezig met het opruimen van zwerfafval, het beheer van afvalbakken, het verwijderen van graffiti in de openbare ruimte. Deze werkzaamheden worden verricht voor gemeenten, bedrijven, woningbouwcoöperaties en instellingen. 

Meer informatie

Meer informatie over RegioGroen is te vinden op hun website.