Nieuws uit Alkmaar en de regio!
Nieuws uit Alkmaar en de regio!

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in de maak voor Noord-Holland Noord en MRA

Alle innovatieve en duurzame ondernemers in Noord-Holland Noord en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) kunnen vanaf medio 2021 ondersteuning krijgen van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). De gemeenten en provincie werken samen aan de oprichting hiervan. Meerdere colleges van B&W in NHN hebben de intentie uitgesproken om deel te nemen in de ROM en leggen op een later moment een conceptbesluit voor aan hun gemeenteraad.

Wat is een ROM?
Een ROM zorgt voor investeringen en innovatie ontwikkelingen in de regionale economie. In totaal zijn er nu acht ROM’s in Nederland. Alleen in Noord-Holland bestaat nog geen ROM. De oprichting van een ROM voor de MRA en Noord-Holland Noord komt mede voort uit de landelijke en Europese herstelmaatregelen rond de coronacrisis. Een ROM maakt het mogelijk om efficiënter gebruik te maken van landelijke of Europese regelingen en fondsen die de economie stimuleren en helpen om uit de crisis te komen. Budgetten die het Rijk bijvoorbeeld beschikbaar stelt, komen via de ROM’s in de regio’s terecht. Tevens ondersteunt de ROM bedrijven bij het opschalen en het tot stand brengen van een financieel gedragen businessplan. In Noord-Holland gaat de ROM aanvullend werken op bestaande organisaties als bijvoorbeeld het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Twee fondsen
De ROM bestaat uit twee fondsen, een breed mkb fonds en een fonds gericht op de energietransitie, het transitiefonds. Beide richten zich op het financieel ondersteunen van (innovatieve) bedrijven die geen gebruik kunnen maken van banken of private investeerders. De oprichters zien de ROM als een kosteneffectieve maatregel.

“Anders dan bij bijvoorbeeld subsidieverstrekking krijgen we de inleg in het fonds in principe terug aan het einde van de fondsperiode. Doordat in het fonds de eis is gesteld van cofinanciering leidt elke euro die wij inleggen in het fonds tot gemiddeld drie euro’s die private partijen investeren in de economie. Met deze multiplier heeft de ROM met zijn fondsen een maximale economische impact bij relatief beperkte kosten”.

Member of the administrative team of the ROM i.o. alderman Pieter Dijkman
De ROM zet via het Transitiefonds een groot deel van de activiteiten en fondsmiddelen in voor de energietransitie én transitie naar de circulaire economie. Vanuit het Brede MKB fonds wordt ingezet op behoud van werkgelegenheid en het creëren van nieuwe werkgelegenheid.

Komende maanden werk aan de winkel
Er moet nog een aantal belangrijke keuzes gemaakt over de opzet en inrichting van de ROM. Dat gebeurt de komende maanden Dit traject wordt aangestuurd door een bestuurlijk team. Dit bestaat uit gedeputeerde Zaal van de provincie Noord-Holland en wethouder Everhart (namens de gemeenten in de MRA). Namens de gemeenten van de regio NHN is wethouder Dijkman (Alkmaar) lid van het bestuurlijk team. Wethouder Dijkman stemt intensief af met de verschillende gemeenten in onze regio. Zo zorgen wij ervoor dat de belangen van NHN goed meegenomen worden in het proces.

De gemeenteraden en Provinciale Staten besluiten uiteindelijk over deelname aan de ROM. Besluitvorming hierover wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2021. De ROM kan naar verwachting per 1 juli 2021 worden opgericht.

Meer informatie
Lees hier meer over de ROM’s in Nederland.