Nieuws uit je eigen regio!
Nieuws uit je eigen regio!

Wat verandert er voor horeca, evenementen en nachthoreca met de QR-code?

Hoe werkt de controle op het coronatoegangsbewijs? En waar moet je verder rekening mee houden? KHN heeft de meestgestelde vragen voor je op een rij gezet en bijgewerkt omdat er meer uitleg van de Rijksoverheid is gekomen.

De meestgestelde vragen

1) Algemeen

Is naast het checken van het coronatoegangsbewijs (CTB) en ID vragen naar registratie van contactgegevens voor bron en contactonderzoek nog steeds verplicht?

Ja, de registratie van contactgegevens is net als de gezondheidscheck verplicht overal waar CTB’s worden ingezet. Wat houdt die plicht in? De ondernemer is verplicht om de mogelijkheid te bieden aan bezoekers om hun contactgegevens achter te laten voor het uitvoeren van bron- en contactonderzoek. De gast hoeft die niet achter te laten.

Wie is verantwoordelijk voor de controle op een geldig CTB?

Bij gasten die de regels niet naleven, zal het eerst aan de ondernemer zijn om de desbetreffende gast aan te spreken. Indien hier niet op gereageerd wordt en de gast weigert te vertrekken en/of weigert een CTB te overleggen, zal het een OOV (openbare orde en veiligheid) probleem worden en komt handhaving in beeld.

Wie krijgt een boete wanneer de maatregel niet wordt nageleefd?

Wanneer de regels niet worden nageleefd, is de uitbater/beheerder in principe verantwoordelijk. Het maakt daarvoor niet uit of de werknemer in loondienst is of via een zzp-constructie aan het werk is. Indien een bezoeker weigert een CTB te tonen en/of zonder bewijs gaat zitten en weigert te vertrekken, dan is het een OOV probleem (openbare orde en veiligheid) en daarmee is de bezoeker verantwoordelijk en niet meer de ondernemer.

Welke definitie geldt er voor horeca?

Daarmee wordt gedoeld op eet-en drinkgelegenheden.

Is de inzet van het CTB verplicht bij eet-en drinkgelegenheden als nevenactiviteit, zoals bij een café op een rondvaartboot, pretpark, bibliotheek of winkel?

Ja, de inzet van een CTB is verplicht bij eet- en drinkgelegenheden, tenzij het uitsluitend een afhaalfunctie betreft en bezoekers niet ter plekke (dat wil zeggen: in de eet- en drinkgelegenheid) consumeren. Consumptie bij een sportvereniging buiten de kantine (bijvoorbeeld langs het veld) kwalificeert daardoor als afhaal. In het geval dat de eet- en drinkgelegenheid ook de mogelijkheid biedt voor consumptie ter plekke (binnen of op het buitenterras), dan geldt dat CTB’s alleen gecontroleerd moeten worden voor toegang tot de horecafaciliteit. Voor toegang tot de hele locatie kan geen CTB gevraagd worden. Indien een horecafunctie gecombineerd wordt met een activiteit die niet CTB-plichtig is (denk aan een drankje tijdens het bowlen) dan geldt de hele activiteit wel als CTB-plichtig.

2) Moeten mijn werknemers ook getest of gevaccineerd zijn?

Vanaf 25 september 2021 zullen gasten alleen toegang tot de horeca krijgen met een corona-toegangsbewijs. Je hoeft het personeel niet te vragen om een negatieve test of vaccinatiebewijs. Je mag het wel vragen, alleen hoeft de medewerker geen antwoord te geven. Er zal niks veranderen wat betreft het gevaccineerde, niet-gevaccineerde en niet geteste personeel. Zij mogen allen werken met de gasten die toegang hebben verkregen middels een corona-toegangsbewijs, hierin wordt dus geen onderscheid gemaakt. Het is niet mogelijk om het personeel te verplichten zich te laten vaccineren of te testen.
Lees ook: KHN | Kan ik mijn medewerker verplichten om zich te laten vaccineren…

3) Moet de QR-check bij de ingang gedaan worden?

Nee. De check mag aan de deur. De QR-check mag ook gedaan worden als de gast aan tafel zit. Je kan dus ook eerst gasten placeren en daarna de QR-codes checken. Wel is het zo dat als je dan een rood scherm krijgt in de app, de gast weer weg moet.

4) Is de coronacheck ook voor buiten op het terras een vereiste?

Dit was wel het geval, maar in het debat in de Tweede Kamer is de motie aangenomen om hier van af te zien. Er hoeft dus geen QR-code of ID gecheckt te worden als je gasten plaatsnemen op het terras. Placeren/vaste zitplaats is ook niet meer verplicht. Wel is het zo dat voor toegang tot de eet- of drinkgelegenheid (bijvoorbeeld voor toiletbezoek of om af te rekenen) een CTB-plicht geldt, tenzij sprake kan zijn van gescheiden stromen (een eigen ingang voor een toilet).

5) Zijn dansen, staan, entertainment, bruiloften en partijen, biljarten, darten toegestaan?

Ja, dansen en staan in een horecalocatie is toegestaan. Het verbod op openstellen van de dansgelegenheid, het gebod op placeren en zitten en het verbod op entertainment is per 25 september 2021 opgeheven.

6) Komt er aanvullende steun voor getroffen sectoren?

Het kabinet heeft de toezegging gedaan om de nachthoreca financieel tegemoet te komen wanneer deze na 1 oktober nog gesloten moet zijn. Daarom werkt het kabinet aan een TVL-achtige regeling voor de nachthoreca in het vierde kwartaal.
Omdat door de capaciteitsbeperking van 75% voor ongeplaceerde evenementen die binnen plaatsvinden ook bepaalde activiteiten zoals concerten nog getroffen worden, wordt er voor deze groep een tegemoetkoming onderzocht (ligt bij OCW).
Over de uitwerking van deze steunmaatregelen maken we zo snel mogelijk meer bekend. Het kabinet komt uiterlijk volgende week met de uitwerking, dat is een toezegging aan de Tweede Kamer.

Wat verandert er voor horeca, evenementen en nachthoreca vanaf 25 september?

Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel.
Vanaf 25 september moet er in alle horeca (eet- en drinkgelegenheden), bij evenementen (zoals festivals en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) gewerkt worden met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar. Dat geldt alleen binnen, met én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het ID worden gecontroleerd.
Kort gezegd: de beheerder mag zijn eet- en drinkgelegenheid voor publiek alleen openstellen als voor elke gast het CTB en ook een ID-check volgens de check app is gedaan. Dat vereiste moet ook duidelijk zichtbaar en leesbaar voor het publiek en een toezichthouder zijn aangegeven bij de toegang tot de eet- en drinkgelegenheid.

Bron: KHN.nl