Nieuws uit Alkmaar en de regio!
Nieuws uit Alkmaar en de regio!

Zonsverduistering goed te zien vandaag

Donderdag 10 juni 2021 is er om 12:53 uur een Nieuwe Maan die gepaard gaat met een zonsverduistering op 19°47′ Tweelingen. Een Nieuwe Maan is altijd het begin van een nieuwe cyclus. Dit keer valt hij samen met een zonsverduistering. De Maan schuift dan precies tussen de Aarde en de Zon in zodat het zonlicht tijdelijk wordt geblokkeerd.

Licht maakt dingen zichtbaar en verhoogt ons bewustzijn. De Zon staat symbool voor wie je bent en je bewustzijn daarover. Minder licht betekent dus dat je even los bent van je identiteit. De verduisterde zon betekent voor het ego dat het tijdelijk onzichtbaar is, zodat ons ware zelf tevoorschijn kan komen. Het is het moment dat nieuwe kosmische informatie ongehinderd door de persoonlijkheid tot ons kan komen en een nieuw thema wordt geactiveerd.

Als een Nieuwe Maan samengaat met een verduistering – wat 2x per jaar voorkomt – is de werking sterker en houdt hij langer aan. Rond thema’s die door zo’n eclipshoroscoop worden aangeduid, zien we vaak wereldwijd indringende gebeurtenissen, processen en doorbraken plaatsvinden. Spiritueel gezien hebben verduisteringen een helende potentie, in die zin dat ze belangrijke bijdrages kunnen leveren aan de transitie van oude structuren en patronen, die ons belemmeren onze ware essentie tot uitdrukking te brengen.

Met deze verduistering in Tweelingen en de sterke verbinding met de tekenheerser Mercurius zal het in het komende halfjaar gaan over communicatie. Enerzijds kunnen we veel verbale conflicten verwachten, waarbij door het vierkant met Neptunus gemakkelijk misverstanden, onbegrip en teleurstellingen kunnen optreden. Maar dit vierkant biedt ook de potentie tot creatieve inspiratie, afstemmen op diepere lagen en dimensies en tolerantie in de communicatie.

Mercurius loopt retrograde van 30 mei t/m 22 juni. Dit maakt dat het minder makkelijk is, om dingen met je verstand te bepalen of te analyseren. Het is juist beter om je innerlijk weten volgen. Mercurius staat zo dicht bij de Nieuwe Maan dat het lastig kan zijn om te onderscheiden wat verstandelijk weten en wat gevoelsweten is. Maar door te vertrouwen op je gevoel, te denken met je hart en te luisteren naar je innerlijke stem, handel je naar dat innerlijk weten.

Het vierkant dat Neptunus maakt met dit trio, maakt het moeilijk om te onderscheiden wat echt en wat nep of bedrog is (zowel in de buitenwereld als in jezelf). Het kan uitermate verhelderend zijn om door te hebben welke illusies jij koestert, wat je niet wil zien of waarvoor je oogkleppen op hebt. Door eerlijk naar jezelf te kijken, kun je de komende tijd bewuster keuzes maken, gebaseerd op je eigen innerlijke kompas.

NIEUW HOOGTEPUNT

Het vierkant tussen Saturnus en Uranus is het hele jaar actief en komt deze maand tot een nieuw hoogtepunt. Het staat symbool voor de strijd tussen ‘het oude’ (Saturnus) en ‘het nieuwe’ (Uranus), tussen individuele vrijheid en maatschappelijke beperkingen, tussen de krachten die zo snel mogelijk terug willen naar het ‘oude normaal’ en de onvermijdelijke noodzakelijke hervormingen in de maatschappij. Met dit tweede vierkant staat Saturnus retrograde, wat erop kan wijzen dat veel van wat er in de afgelopen maanden in gang is gezet nu wordt herzien, gecorrigeerd met hier en daar verrassende ontwikkelingen of plotselinge ondermijning van fundamenten die tot nu toe als zeker en vanzelfsprekend werden ervaren. Het geheel biedt – in eerste instantie vooral op individueel niveau in kleine stapjes – mogelijkheden om gezamenlijk grote stappen voorwaarts te zetten. Laten we daarbij vooral niet vergeten naar de ander te luisteren, in gesprek te blijven en geweldloos te communiceren.

Omdat het vierkant zo actief is tijdens de zonsverduistering, kun je zonder meer zeggen dat deze invloed de rest van het jaar tot aan de laatste conjunctie zal meespelen. Het kan gaan om (onverwachte) vrijheidsbeperkingen, ongewone spanningen (een overbelast zenuwstelsel), ritmische stoornissen (bijvoorbeeld van het hart, of je kan het dagelijkse ritme niet meer volhouden), weerstand en verzet. Maar als je niet tegen jezelf vecht, hoeft het niet zo te zijn. Zo bouw je aan mogelijkheden in plaats van beperkingen, vergroot je je wereld in plaats van dat je die verkleint of begrenst. Alles is altijd mogelijk, belangrijk is om constructieve, onbaatzuchtige intenties uit te zenden.

Astrologe Petra Stam wijst op ook de samenstand van deze Nieuwe Maan met de vaste ster Bellatrix in het sterrenbeeld Orion. Bellatrix, de linkerschouder van Orion, wordt ook wel de Amazonester genoemd en betekent vanuit het Latijn ‘krijgster’ en vanuit het Arabisch ‘overwinnaar’. Deze ster heeft astrologisch een Mars-Mercurius-kwaliteit en geeft succes, maar wel met een voorwaar­de: je moet ook de lastige (schaduw)kanten van jezelf aangaan en bereid zijn tot zelfonderzoek en alle aspecten van jezelf onder ogen zien.

© Hans Planje

Fragment uit nieuwsbrief: www.hansplanje.nl