Alkmaar · 9 juli 2023

17 nieuwbouwwoningen op perceel Visweg 17 in Egmond-Binnen

Er komen 17 nieuwbouwwoningen op het perceel Visweg 17 in Egmond-Binnen. Dat staat in de overeenkomst die wethouder Yvonne Roos-Bakker en Piet-Jan Ooms en directeur van Ooms Bouw & Ontwikkeling hebben ondertekend. 

Wethouder Roos-Bakker vindt het fijn dat er gebouwd gaat worden in Egmond-Binnen waar de vraag naar woningen al zo lang luidt. Eerder werd in 2021 al een intentieovereenkomst gesloten met projectontwikkelaar Ooms om de plannen voor woningbouw op het perceel Visweg 17 nader te onderzoeken en uit te werken. 

Onderdeel van het plan is het doortrekken van de Meeuwenlaan, die nu nog uit 2 delen bestaat. 7 woningen worden sociale huur dan wel koop en er komen 10 vrije sector (koop)woningen. 

Naar verwachting wordt deze zomer de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de afwijking van het bestemmingsplan ingediend. De planning is dat de ruimtelijke procedure in de herfst wordt gestart. De raad wordt dan gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. 

Lees meer over het project Visweg / Meeuwenlaan nieuwbouw.

error: Content is protected !!