Alkmaar · 7 december 2023

18 nieuwe beeldbepalende bomen in het Bolwerk geplaatst door Stadswerk072

Op 6 december zijn de eerste 4 van in totaal 18 bomen aangeplant in het Bolwerk. Door storm Poly zijn afgelopen juli meerdere monumentale of beeldbepalende bomen gesneuveld in en om het Bolwerk. Om de beeldbepalende aanblik van deze bomen te herstellen, is besloten om 18 nieuwe bomen aan te planten van aanzienlijke omvang.

Aanplant eerste boom

Rond 9 uur ’s ochtends werd de eerste boom, een grote beuk, met behulp van een kraanwagen opgetild vanaf de vrachtwagen en vervolgens zorgvuldig in het vooraf gegraven gat neergezet. Deze beuk is al 48 jaar, weegt 6,5 ton en is 12 meter hoog. Later op de ochtend werden er ook nog 3 iepen aangeplant.

Grote bomen

Door direct zulke grote bomen terug te planten, worden de lege plekken in het Bolwerk meteen weer opgevuld en wordt rekening gehouden met het boomkroonvolume. Dit houdt in dat hoe groter de boom is, hoe meer goede functies de boom levert. Denk bij de functies van een boom aan het geven van zuurstof of dat een boom voor ontspanning en rust zorgt.

Een kraanwagen takelt een 48 jaar oude beuk op om deze te plaatsen in het Bolwerk in Alkmaar

Verdere aanplant begin 2024

De overige 14 bomen worden begin 2024 aangeplant, de precieze datum is afhankelijk van de weersomstandigheden. De 18 bomen die in totaal worden aangeplant, bestaan uit 14 verschillende soorten, waaronder de eik, es, iep, linde, beuk en wilg. Op de projectpagina vind je meer informatie over de soorten en locaties waar de bomen worden geplant

Video

Alkmaar Centraal was aanwezig en maakte deze interessante video over het planten van de bomen

error: Content is protected !!