Alkmaar · 20 januari 2024

Alkmaar wil bomen bij Molen van Piet kappen

Alkmaar wil bomen bij Molen van Piet kappen

Op basis van het voorstel van de NH Molenfederatie is naar voren gekomen dat circa 22 bomen een negatieve invloed op de windgang van de Molen van Piet zouden hebben. De uitkomst van een onderzoek was dat het merendeel gesnoeid dient te worden. Met deze uitkomst heeft het bureau geadviseerd om de bomen, met het oog op beeldkwaliteit, natuurwaarde en boom technische waarde, te kappen. 

In de zomer 2023 heeft de molen stil gestaan vanwege ongelijke windbelasting op het wiekenkruis die wordt veroorzaakt door de aanwezige bomen. Het niet kunnen draaien van de Molen heeft geleid tot versnelde achteruitgang van de fysieke conditie van de molen. Spechten, houtworm en rotting door vocht tasten de molen aan. Op basis van de huidige adviezen, is het college van plan om in het eerste kwartaal van 2024 een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen voor de kap van de monumentale bomen en, na het doorlopen van de procedures, in het voorjaar 2024 te kappen. 

Als er op de aanvraag omgevingsvergunning geen bezwaar wordt gemaakt, zal de molen in 2024 niet meer vastgezet hoeven te worden. Tijdens de voorbereiding op de aanvraag omgevingsvergunning zal er ook worden gestart met het herinrichting- en compensatieplan, waarbij er soortgelijke bomen zullen worden teruggebracht. Het doel is om voor de zomer een definitief ontwerp gereed te hebben, waarna de realisatie in het najaar kan starten.

Bron: BEATFM.NL

error: Content is protected !!