Alkmaar · 17 augustus 2023

Alkmaar wil lokaal enquêterecht toepassen in nieuwe verordening

De gemeente Alkmaar wil een nieuwe Verordening op het onderzoeksrecht van de raad Alkmaar vaststellen. Een belangrijke toevoeging aan de nieuwe verordening is de mogelijkheid van het houden van een enquête. Het lokale enquêterecht is een belangrijk controle-instrument van gemeenteraden waarmee informatie over het handelen van het bestuur gekregen kan worden.

Het is het zwaarste instrument waarmee gemeenteraden het bestuur kunnen controleren. Deze informatie is op te halen bij zowel het college als ambtenaren, maar ook bij oud-wethouders, oud-raadsleden en leden van de rekenkamer. Al deze mensen zijn verplicht om mee te werken. Doen ze dit niet, dan zijn ze strafrechtelijk vervolgbaar.

Het houden van een lokale enquête kost naast tijd vrijwel altijd geld en in de begroting van de gemeente Alkmaar is geen structureel budget voor het enquêterecht opgenomen. De kosten van een lokale enquête variëren van €230 tot maar liefst € 1.900.000. Gemiddeld kost een lokale enquête € 156.448.

error: Content is protected !!