Alkmaar / Sport · 6 maart 2024

Alkmaar wil nieuw sportcomplex met zwembad op plek Hoornse Vaart

Het sportcomplex Hoornse Vaart dateert van 1979 en heeft te maken met toenemende onderhoudskosten. Daarom moeten er nu keuzes gemaakt worden over de toekomst van het complex.

Het college van de gemeente Alkmaar heeft ervoor gekozen om een nieuwbouwplan voor het Sportcomplex uit te laten werken. Met deze keuze zet het college een volgende stap in de opdracht van de gemeenteraad om de Hoornse Vaart toekomstbestendig te maken. Het plan wordt uitgewerkt op bestaande locatie aan de Hertog Aalbrechtweg. Daarbij heeft een duurzame oplossing de voorkeur.

Belangrijke voorziening
Het sportcomplex is een belangrijke voorziening in de gemeente. Er zijn diverse sportverenigingen die wekelijks gebruik maken van het complex. Het biedt ruimte voor zwemlessen maar ook voor het individueel en in groepsverband bewegen. De gebruikers komen zowel uit de directe omgeving als uit de regio van het complex. Het zwembad Hoornse Vaart heeft circa 400.000 bezoekers per jaar.

Toekomst
Er is onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden van het sportcomplex Hoornse Vaart. Dit rapport is nu afgerond. Er zijn vijf varianten in het rapport uitgewerkt: drie scenario’s voor renovatie en twee voor nieuwbouw. Het meest kansrijke scenario is het nieuwbouwscenario waarbij minimaal dezelfde voorzieningen terugkomen als in het huidige complex.

Nieuwbouw
Er zijn een aantal redenen waarom het college voor het uitwerken van de nieuwbouwvariant kiest. De belangrijkste zijn dat nieuwbouw van een meer toekomstbestendig pand voldoet aan duurzaamheid en de groei van Alkmaar. Door nieuwe moderne technieken toe te passen, zoals verstelbare wanden en bodems kunnen de ruimtes veel efficiënter en flexibel ingedeeld worden. Een belangrijk voordeel van nieuwbouw ten opzichte van renovatie is dat de continuïteit van alle sportactiviteiten het meest gegarandeerd is. Een nieuw complex draagt bij aan het bevorderen van een actieve leefstijl en sporten, dit past in de ambitie van de gemeente Alkmaar om sportstad te zijn.

De gemeenteraad van Alkmaar besluit in april dit jaar of de nieuwbouwvariant verder uitgewerkt mag worden. Bij een positief besluit wordt in 2025 het programma van eisen en een uitgewerkte financiële raming aan de raad voorgelegd.

error: Content is protected !!