Alkmaar · 3 oktober 2023

Alkmaarders krijgen geen armoedesteun van de gemeente

De gemeenteraad van Alkmaar heeft besloten om geen armoedesteun te bieden aan Alkmaarders die tot 150 procent van het minimuminkomen verdienen, ondanks inspanningen van linkse partijen en smeekbeden van vakbond FNV.

Het nieuwe armoedebeleid van de gemeente beperkt de steun tot diegenen die tot 120 procent van het minimuminkomen verdienen. Er waren ook oproepen om steun te verlenen aan studenten met weinig geld en Alkmaarders die dierenartskosten niet kunnen betalen.

De discussie over extra armoedesteun werd bemoeilijkt door budgettaire beperkingen, aangezien er niet genoeg geld beschikbaar was voor uitgebreidere steun.

De kwestie van armoede en de behoefte aan uitgebreidere steun blijven echter zorgen baren in Alkmaar.

Bron: Mediapartner Beatfm.nl

error: Content is protected !!