Alkmaar · 25 december 2023

Basisregels voor uitstallingen winkeliers in binnenstad

Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met Ondernemers- en eigenarenvereniging Alkmaar Bolwerk over de uitstallingen van winkeliers. Er is ook een enquête uitgevoerd in de binnenstad onder de leden. De uitkomst van de enquête loopt uiteen van het in stand laten van het huidige gebruik tot de wens voor het vaststellen en handhaven van strengere regels opstellen. 

Op dit moment zijn er in de binnenstad ongeveer 750 verkooppunten en er zijn ongeveer 300 uitstallingsvergunningen verleend. Geconcludeerd kan worden dat de vergunningsvoorschriften niet altijd worden nageleefd. Het streven is om in 2024 te komen tot basisregels voor uitstallingen per winkelgebied en eventueel per straat. 

De basisregels vormen dan de voorwaarden waaronder een uitstalling kan worden gedaan. Hiervoor is dan in de toekomst geen vergunning meer noodzakelijk. Indien een uitstalling gewenst is die niet onder de basisregel valt, dan kan alsnog een vergunning worden aangevraagd. De insteek van het nieuwe beleid is invulling te geven aan deregulering, minder administratieve lasten en efficiëntere handhaving. 

Bron: BEATFM.NL

error: Content is protected !!