Alkmaar · 5 januari 2024

Bijeenkomst in Alkmaar over mogelijke vorming burgerberaad

Gemeente nodigt alle Alkmaarders uit voor receptie 6 oktober

Er komt in Alkmaar een bijeenkomst over de mogelijke vorming van een burgerberaad. Een burgerberaad is een proces waarin burgers de overheid helpen om besluiten te nemen. Het burgerberaad vervangt de gekozen politici niet, maar kan er wel voor zorgen dat gewone mensen zeggenschap krijgen bij politieke besluiten. 

Eva Rovers, mede-oprichter van het bureau burgerberaad en expert op het gebied van burgerberaden, zal een op maat gemaakte presentatie geven waar ruimte is voor interactie. Deze bijeenkomst staat gepland voor 17 januari. Volgens de Partij voor de Dieren, initiatiefnemer voor een burgerberaad, is participatie een belangrijk onderwerp voor de Alkmaarse raad. 

Er zijn een aantal belangrijke dossiers, zoals mobiliteitsvisie en duurzaamheid, waarbij zo’n beraad een belangrijke rol kan spelen. De Partij voor de Dieren is van mening dat burgerberaad een geschikte vorm van participatie is en wil bestaande misvattingen bij raadsfracties en raadsleden wegnemen door het houden van een openbare informatieve interactieve sessie.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!