Alkmaar · 7 maart 2024

Cameratoezicht in Alkmaar moet verbeterd worden

Afname overlast jongeren na cameratoezicht op De Laat in Alkmaar

De inzet van buitengewone opsporingsambtenaren ofwel BOA’s en cameratoezicht vanuit het team handhaving openbare ruimte dragen in grote mate bij aan de veiligheid en leefbaarheid van Alkmaar. In 2024 krijgen jeugd- drugs- en parkeeroverlast en overlast door dak- en thuisloze mensen prioriteit. Daarnaast is er specifieke aandacht in het vaarseizoen voor vaaroverlast en voor vuurwerkoverlast aan het einde van het jaar.

Naar verwachting wordt uiterlijk medio 2024 duidelijk of Alkmaarse BOA’s een zogenaamde korte wapenstok mogen gaan dragen en gebruiken. Cameratoezicht vormt ook een essentiële schakel in de werkzaamheden van team handhaving. In 2023 is gestart met het vervangen van 20 camera’s door moderne camera’s die gebruik maken van de laatste optische technieken. In 2024 worden aanvullend nog ruim 20 camera’s vervangen, zodat eind 2024 het merendeel van de camera’s in Alkmaar zijn vervangen.

De toepassing van een scanauto en verdere digitalisering van parkeerhandhaving leidt mogelijk tot een andere inzet van de parkeerhandhavers die in dienst zijn bij P1. Deze verandering biedt kansen voor een andere inzet van deze handhavers bij team handhaving openbare ruimte als bijvoorbeeld toezichthouder of camera-observant.

error: Content is protected !!