Alkmaar · 28 augustus 2023

College Alkmaar in actie om vertraging bouwprojecten te voorkomen

Wat betreft de aangekondigde vertraging van bouwprojecten heeft het college van Alkmaar op donderdag 27 juli gesproken met de projectontwikkelaar. Het gaat daarbij om projecten op de locatie van de voormalige Don Boscokerk en Alkmaar Noord.

De haalbaarheid ervan werd in twijfel getrokken door de huidige marktsituatie met sterk gestegen bouwkosten en een toegenomen inflatie. Desondanks doen partijen er alles aan om het plan haalbaar te krijgen in lijn met de ambities. Zo wordt er gekeken of er aanspraak gemaakt kan worden op startbouwimpulssubsidie die door de overheid beschikbaar wordt gesteld.

De specifieke locatie van de Don Boscokerk maakt onderdeel uit van een groter geheel met naastgelegen gronden waarop woningen staan. Deze woningen zijn verouderd en zijn toe aan vernieuwing. Voor dit hele gebied is een herontwikkeling nodig en daarvoor wordt een Stedenbouwkundig Plan opgesteld. Eind dit jaar moet er meer duidelijkheid zijn over de planning.

error: Content is protected !!