Alkmaar · 27 maart 2024

Definitief voorstel Robonsbosweg als opvanglocatie voor asielzoekers

Door Beatfm.nl

Het college van Alkmaar stelt definitief aan de gemeenteraad voor om het voormalige belastingkantoor aan de Robonsbosweg als opvanglocatie voor maximaal 150 asielzoekers voor een periode van maximaal 7 jaar. Het gebruik van de Picassolaan als bestaande tussenvoorziening voor statushouders, eindigt op 1 april. De locatie Robonsbosweg biedt een oplossing voor zowel de opvang van asielzoekers, als de realisatie van tijdelijke huisvesting voor Alkmaarse statushouders en spoedzoekers.

De tijdelijke huisvesting zal worden gerealiseerd en geëxploiteerd worden voor maximaal 150 Alkmaarse statushouders en 150 Alkmaarse spoedzoekers voor een periode van 10 jaar. De totale kosten voor de Alkmaarse doelgroepen over een periode van 10 jaar bedragen € 18,2 miljoen. Hiervan is € 9.2 miljoen gedekt door huurinkomsten van de Alkmaarse doelgroepen en derden en subsidies. Daarnaast worden hiervoor de overtollige rijksmiddelen van het project Oekraïne over de jaren 2022 voor € 3.445.000 en 2023 van € 6.500.000 voor maximaal € 9.000.000 ingezet.

Het COA draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid en de kosten voor de opvanglocatie voor asielzoekers en de gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie van tijdelijke huisvesting en draagt hiervoor de kosten. Er wordt een netto krediet beschikbaar gesteld van € 3.400.000 voor de aankoop van het gebouw en de grond aan de Robonsbosweg 1.


Daarnaast is er een netto krediet nodig van € 7.200.000 voor de verbouwkosten van de Robonsbosweg 1. Het college krijgt ook opdracht om deze bestuursperiode een besluit te nemen over de locatie Robonsbosweg 1 na deze eerste termijn van 10 jaar.

error: Content is protected !!