Alkmaar · 1 mei 2024

Drempels en wegversmalling voor verbeteren veiligheid Vondelstraat

De afgelopen tijd zijn er een aantal maatregelen genomen om de verkeersveiligheid op de Korte Vondelstraat en een deel van de Vondelstraat te verbeteren. Deze maatregelen waren bedoeld om op korte termijn de verkeersveiligheid te verbeteren. Na de zomer wordt er gestart met de inrichting van de straat om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Deze zullen ook tijdens een informatieavond voor bewoners en ondernemers gepresenteerd worden.

Op het gedeelte van de Korte Vondelstraat tussen het Hooftplein en de Limmerhoek is de snelheid teruggebracht naar 30 kilometer per uur en zijn er twee tijdelijke verkeersdrempels geplaatst. Omdat sommige automobilisten de drempels proberen te ontwijken via de fietsstrook, worden vooruitlopend op de werkzaamheden tijdelijk paaltjes geplaatst tussen de fietsstrook en de drempels.

Voor het permanent verbeteren van de verkeersveiligheid wordt er een reconstructie uitgevoerd vanaf het kruispunt Vondelstraat-Hooftplein tot het Wolfpad. Bij deze reconstructie wordt het rode asfalt met streetprint, zoals al aanwezig op de Bierkade, doorgetrokken tot en met het kruispunt Vondelstraat-Hooftplein. Daarnaast wordt de rijbaan versmald en worden er drempels toegevoegd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in oktober uitgevoerd worden.

Bron: BEATFM

error: Content is protected !!