Alkmaar · 17 mei 2024

Energiebesparend witgoed kopen met voucher van € 450 voor minima

De gemeente Alkmaar gaat de minima ondersteunen bij de aanschaf van energiebesparend witgoed met een voucher van € 450. De regeling geldt alleen voor gezinnen met een inkomen tot 120% van het minimumloon, die een brief krijgen over de mogelijkheid.

De gemeente geeft de vouchers uit zodat deze gezinnen bij geselecteerde leveranciers duurzaam witgoed kunnen gaan kopen, wat hun energieverbruik behoorlijk kan verminderen. Dankzij extra rijksgeld is het subsidieplafond verhoogd van € 250.000 naar € 865.000, waardoor circa 1.500 gezinnen geholpen kunnen worden.

Na de zomer kunnen gezinnen zich melden bij het Duurzaam Bouwloket, terwijl de gemeenteraad nog de juridische aspecten moet regelen.

error: Content is protected !!