Alkmaar · 12 februari 2024

Geen woonfraude en toeristische verhuur via Meldpunt goed verhuurderschap

Vragen over Alkmaarse evaluatie citymarketing- en evenementenbeleid

Vanwege vragen over het Meldpunt goed verhuurderschap heeft de gemeente Alkmaar aangegeven dat bekeken wordt hoeveel meldingen er binnenkomen en hoeveel capaciteit voor de afhandeling nodig is. Er wordt vanuit gegaan dat dit binnen de bestaande ambtelijke capaciteit kan.

De vraag of meldingen over woonfraude ook via het meldpunt afgehandeld kunnen worden is niet van toepassing omdat dit geen onderwerp is voor het meldpunt. De wet is namelijk gericht op het tegengaan van ongewenst gedrag van verhuurders zoals discriminatie of intimidatie van kandidaathuurders en het rekenen van te hoge huur of servicekosten. Ook meldingen over toeristische verhuur vallen hier niet onder.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!