Alkmaar · 17 juli 2023

Heiloo en andere gemeenten ontbinden contract jeugdhulp Huyswaert Zorg

Netwerkorganisatie regio Alkmaar heeft een bedrijfsvoeringsonderzoek uitgevoerd bij Huyswaert Zorg. Uit het onderzoek bleek dat Huyswaert Zorg niet voldeed aan de gestelde eisen en niet bereid of in staat was verbeteringen door te voeren.

Daarom hebben het college van Heiloo en de colleges van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard en Uitgeest besloten om over te gaan tot ontbinding van de met Huyswaert Zorg gesloten jeugdhulpovereenkomsten voor jeugdhulp met verblijf. Netwerkorganisatie regio Alkmaar sluit namens de deelnemende regiogemeenten contracten af met zorgaanbieders voor het bieden van jeugdhulp met verblijf. Uitgangspunt daarbij is dat cliënten de beste zorg ontvangen die voldoet aan de in het contract gestelde eisen.

De acht cliënten die via de zorgaanbieder gebruik maakten van jeugdhulp met verblijf worden onder regie van de lokale toegang overgedragen aan een andere zorgaanbieder die wel voldoet aan de gestelde eisen. De bestaande cliënten worden daarover persoonlijk geïnformeerd en begeleid.

Bron: Beatfm

error: Content is protected !!