Alkmaar · 30 november 2023

Herinrichten ketensamenwerking voor toekomstbestendig Stadswerk072

De gemeente Alkmaar heeft Teunisse Advies gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de toekomstbestendigheid van Stadswerk072. Daarbij is gekeken naar relevante ontwikkelingen en hoe wordt samengewerkt in de keten.

Met de keten wordt in dit verband bedoeld wie welke rol en taak heeft in het bepalen van het beleid en de strategie, en de uitvoering ervan. Het rapport presenteert drie varianten voor de doorontwikkeling van de samenwerking, te weten het optimaliseren van het huidige samenwerkingsmodel, herinrichten van de ketensamenwerking en het terugbrengen van Stadswerk072 als onderdeel van de gemeente.

Er is gekozen om de variant voor herinrichting uit te werken, omdat in die variant behouden blijft wat al goed gaat en daarop wordt voortgebouwd. Ook biedt deze variant reële kansen om de samenwerking in de keten verder te optimaliseren voor duurzaam en integraal beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Alkmaar. De herinrichting zal door de directie projectmatig worden uitgevoerd enstart naar verwachting begin 2024.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!