Alkmaar / Sport · 26 september 2023

Hoe staan Alkmaarse sportverenigingen ervoor in 2023?

De gemeente Alkmaar en Alkmaar Sport willen in kaart brengen hoe de Alkmaarse sportverenigingen ervoor staan en waar de ondersteuningsbehoefte bij deze verenigingen ligt. Daarom vragen zij zoveel mogelijk sportaanbieders de verenigingsscan in te vullen via https://survey.dataim.nl/alkmaarsport

Het invullen van de scan duurt niet lang en biedt sportverenigingen een waardevolle kans om hun stem te laten horen. Als extra stimulans worden drie waardebonnen ter waarde van €100,- voor de aanschaf van sportmateriaal verloot onder deelnemende verenigingen

Hoe staan de sportverenigingen er nu voor en waar liggen nu en in de toekomst de uitdagingen en kansen? De verenigingsscan biedt waardevolle inzichten met antwoorden op deze vragen. Door de specifieke uitdagingen en behoeften in kaart te brengen kan Alkmaar Sport, in samenwerking met de gemeente Alkmaar, gericht ondersteuning bieden. “Wij hebben onlangs de scan via onze nieuwsbrief onder de aandacht van de Alkmaarse verenigingen gebracht. Hij is al enkele keren ingevuld maar om een compleet beeld te krijgen willen we graag meer respondenten. We vragen sportverenigingen die nog niet hebben deelgenomen dit dus alsnog te doen,” aldus Sanne Wunderink, verenigingsadviseur bij Alkmaar Sport.

Voor meer informatie over de verenigingsscan en hoe uw sportvereniging kan deelnemen, kunt u contact opnemen met Alkmaar Sport via de verenigingsadviseur, Sanne Wunderink, via s.wunderink@alkmaarsport.nl of 0618734218

error: Content is protected !!