Alkmaar · 11 januari 2024

Horeca ervaart twee keer zo vaak problematische schulden

Iets meer dan 12% van de horecaondernemers vindt de schuldenlast van het eigen bedrijf problematisch. Dat is twee keer zo veel als gemiddeld in het bedrijfsleven en het hoogst van alle bedrijfstakken. In de horeca is ook meer onzekerheid over het voortbestaan van het bedrijf, en zijn de verwachtingen voor 2024 minder positief. Dit meldt het CBS op basis van de conjunctuurenquête. De gegevens over bedrijven met vijf of meer werkzame personen zijn in oktober en november 2023 verzameld.

Van de ondervraagde horecaondernemers beoordeelde bijna 85% de schuldenlast van het bedrijf als lager of ongeveer even hoog als vorig jaar. Iets meer dan 15% van de horecabedrijven zag de schuldenlast toenemen, wat in bijna de helft van de gevallen problematisch was voor het bedrijf. Met name ondernemers met eet- en drinkgelegenheden geven relatief vaak aan de schuldenlast als problematisch te ervaren.

In de horeca geeft 39% van de ondernemers aan dat de schuldenlast van een gewenste omvang is en niet zal worden verminderd. Dit is lager dan het gemiddelde van het bedrijfsleven, waar dit 52% is. Ruim 3% van de horecaondernemers zegt de schuldenlast binnen een jaar naar een gewenste omvang te kunnen verminderen. Bijna een derde heeft daar maximaal 1 tot 5 jaar voor nodig, en 6% meer dan 5 jaar. Onder ondernemers met eet- en drinkgelegenheden verwacht minder dan 1% dat het bedrijf moet worden beëindigd door de schuldenlast.

In de horeca verwacht 60% van de bedrijven nog minstens een jaar te bestaan. Dat is lager dan het gemiddelde van 73% in alle bedrijfstakken. In 2023 zijn tot en met november vooralsnog 254 horecabedrijven failliet verklaard. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van heel 2022, toen 134 bedrijven in de horeca failliet gingen. Tijdens de coronapandemie lag het aantal faillissementen op een laag niveau. Daarvoor, in 2019, gingen vrijwel evenveel horecabedrijven failliet als in 2023.

Ondernemers in de horeca zijn voor 2024 minder positief gestemd over de omzet, personeelssterkte en investeringen dan het gemiddelde van alle bedrijfstakken. Binnen de horeca komt dat vooral door de eet- en drinkgelegenheden. Per saldo verwacht 3% van de ondernemers in de eet- en drinkgelegenheden een stijging van de omzet in 2024 ten opzichte van 2023. Bij het gemiddelde van alle bedrijfstakken ligt het saldo op iets meer dan 21%.

Ondernemers in de eet- en drinkgelegenheden verwachten een daling van de investeringen in 2024. Het saldo ligt daar op ruim -9% terwijl ondernemers gemiddeld genomen met een saldo van ruim 6% positief zijn over de investeringen.

error: Content is protected !!