Alkmaar · 29 april 2024

In Alkmaar asfalteerwerkzaamheden op drie kruisingen en drie rotondes

xr:d:DAFXLYayLug:2,j:1628086134,t:23010913

Op drie kruisingen en drie rotondes in Alkmaar vinden volgens planning van 21 tot en met 23 mei asfalteerwerkzaamheden plaats. Aannemer Dura Vermeer Infra vervangt bij fietsoversteekplaatsen op deze locaties het huidige asfalt voor ’rood’ asfalt. Dit om extra te benadrukken dat fietsers hier voorrang hebben. De klus gebeurt in opdracht van de gemeente.

De kruisingen Diamantweg/Jadestraat (Boekelermeer), Nieuwe Schermerweg/Westerstraat (Oudorp) en de rotonde in De Keesman/De Kruissloot (Vronermeer) zijn van 21 op 22 mei tussen 19 en 6 uur aan de beurt. De kruising Smaragdweg/Parelweg (ook Boekelermeer) en de rotondes in de Laan van Brussel/Laan van Bath (De Mare) en Laan van Tata/Laan van Keulen (Daalmeer) worden van 22 op 23 mei in dezelfde tijdsspanne onderhanden genomen.

Hinder

Door de werkzaamheden kan verkeershinder optreden. De maximaal toegestane geluidsbelasting van 80 decibel wordt niet overschreden. Om verkeersstremmingen te voorkomen, vindt uitvoering buiten reguliere werktijden plaats.

error: Content is protected !!