Alkmaar · 17 september 2023

Inzameling kerstbomen in Alkmaar wordt gewoon weer wijkgericht ophalen

Huisvuilcentrale Alkmaar HVC heeft eind 2022, begin 2023 de kerstboominzameling georganiseerd. Het initiële plan van HVC was om dit te doen doormiddel van een brengvoorziening waar de bomen direct versnipperd konden worden. Hiervoor waren aanbiedlocaties aangewezen waar de inwoners hun kerstboom op meerdere dagen in januari konden achterlaten.

Door foutieve berichtgeving vanuit Rodi- verspreiding is er miscommunicatie ontstaan waarbij bij bewoners de indruk werd gewekt dat de kerstbomeninzameling op de gebruikelijke huis-aan-huis manier zou plaatsvinden. Daarom is HVC toen ook de wijk ingegaan om de door bewoners op straat gelegde bomen op te halen, conform het oude ophaalsysteem. HVC heeft hiervoor de extra kosten op zich genomen.

Voor 2024 zal er niet meer worden gewerkt met een brengvoorziening. HVC zal zich gaan richten op het wijkgericht ophalen van de kerstbomen zoals dit voorheen ook gebruikelijk was.

Bron: Mediapartner: Beatfm.nl

error: Content is protected !!