Alkmaar · 4 juli 2023

Kennemer Wonen sluit 100e woning aan op het warmtenet van HVC in Oudorp Alkmaar

Het aansluiten van woningen op het warmtenet van HVC is een belangrijke stap in het realiseren van een duurzame en klimaatneutrale samenleving. Het warmtenet is aangesloten op de bio-energiecentrale van HVC. Het is een duurzaam alternatief voor het gebruik van aardgas. Dit is een belangrijke stap in de CO2-reductie.

Verduurzaming woningbezit
In Alkmaar, Oudorp worden 280 woningen van Kennemer Wonen aangesloten op het warmtenet. De werkzaamheden zijn in volle gang en inmiddels is de 100e aansluiting bereikt! Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen: “De afgelopen jaren heeft Kennemer Wonen flink geïnvesteerd in het renoveren en verduurzamen van de portiekflats in Oudorp in Alkmaar. Mooi dat we de woningen nu ook kunnen aansluiten op het warmtenet van HVC. Het heeft even geduurd maar nu is het zover. Mooi en belangrijk dat de 100e aansluiting is bereikt. Het draagt bij aan onze doelstelling ons bezit nog verder te verduurzamen. Goed voor het beperken van woonlasten, het vergoten van wooncomfort en natuurlijk CO2-reductie.”

Robert Crabbendam, manager gebiedsontwikkeling van HVC vervolgt: “Het aansluiten van woningen op het warmtenet sluit aan bij de ambitie van gemeente Alkmaar èn van HVC om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te verminderen. De 100e woning in de Waalstraat is een mooie mijlpaal. Maar hier houdt het niet op. De woningen in de Maas- en Rijnstraat volgen dit jaar nog. En ook in andere delen van Alkmaar zijn we in samenwerking met woningcorporaties en gemeente druk bezig om woningen op het warmtenet aan te sluiten. Zo zetten we samen belangrijke stappen naar een aardgasvrije-toekomst.”

Woning binnen één week aangesloten
Voor de start van de werkzaamheden, worden bewoners persoonlijk geïnformeerd tijdens informatiebijeenkomsten. Daar krijgen zij informatie over de werkzaamheden, het afsluiten van het contract met HVC en werking van de installatie en elektrisch koken.
Niels van Surksum, commercieel directeur Hemubo installatiebedrijven E en W techniek: “De werkzaamheden voor één woning zijn binnen een week afgerond. Door een goede voorbereiding zorgt dit voor zo min mogelijk overlast voor de bewoners en is er slechts één dag(deel) geen warm water. Daarna kunnen de bewoners direct gebruik maken van de nieuwe aansluiting.”

280 woningen gereed in 2023
Naar verwachting zijn nog dit jaar alle 280 woningen binnen dit project aangesloten op het warmtenet. De woningen zijn dan gasloos, iedereen kookt dan elektrisch. Een mooie stap naar een verdere verduurzaming van het wonen.

error: Content is protected !!