Alkmaar · 14 november 2023

Najaarsprik corona eind dit jaar

Najaarsprik corona eind dit jaar

Corona is nog niet voorbij. Mensen met een kwetsbare gezondheid lopen nog altijd een risico op ernstig ziek worden en ziekenhuisopname. Met de nieuwe coronaprik breng je jouw weerstand weer op peil en bescherm je ook je dierbaren. Je kunt tot 22 december 2023 terecht voor de najaarsprik.

Liever afspraak maken?

  • 60 jaar of ouder? Je krijgt een uitnodigingsbrief thuis gestuurd.
    Je mag ook alvast zelf je afspraak maken via planjeprik.nl of 0800-7070.
  • Mensen van 18 jaar t/m 59 jaar die jaarlijks de uitnodiging krijgen voor de griepprik, uit medisch hoogrisicogroepen, zwangeren* en zorgmedewerkers krijgen géén uitnodigingsbrief. Zij kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of 0800-7070.
  • Mensen onder de 60 met een kwetsbaar gezinslid kunnen ook een afspraak maken.

Priklocaties op afspraak in Noord-Holland-Noord
Je kunt via www.planjeprik.nl zelf een locatie en tijdstip uitkiezen in Alkmaar, Den Helder, Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. In de komende weken komen er nog extra locaties bij in West-Friesland. De adressen vind je op www.ggdhollandsnoorden.nl/najaarsronde-2023

Liever vrije inloop? Tot 3 december in Alkmaar en Den Helder
Alle mensen die in aanmerking komen voor de coronaprik 2023, zijn van 9 november tot 3 december 2023 zonder afspraak (vrije inloop) welkom bij:

  • Priklocatie Alkmaar (Ampèrestraat 21): alle dagen behalve woensdag van 13.30-16.30 uur
  • Den Helder (Drs. F. Bijlweg 1): maandag, dinsdag en woensdag van 10.00-16.30 uur. Extra vrije inloopdagen: zie www.ggdhollandsnoorden.nl/najaarsronde-2023

Mensen mét afspraak gaan voor op de vrije inlooptijden in Alkmaar en Den Helder. In West-Friesland kun je alleen op afspraak terecht.

Thuisvaccinatie
Kun je door ernstige ziekte of beperking niet naar een GGD-priklocatie komen? We bedoelen hiermee alleen de situatie dat je niet zelf je huis kunt uitkomen. Ook niet met hulp van anderen. GGD Hollands Noorden kijkt dan of je misschien thuis de coronaprik kunt krijgen. Dit gebeurt alleen als er echt geen andere oplossing is. Bel de Afsprakenlijn voor niet-mobiel thuiswonenden: 0800-2077 (maandag t/m vrijdag: 09.00–17.00).

Partnerprik
Heeft jouw partner een brief met prikafspraak ontvangen? Je bent welkom om met je partner mee te komen naar deze afspraak. Je hoeft zelf geen afspraak te maken.

Heeft jouw partner een brief ontvangen zonder afspraak? En valt jouw partner ook in de doelgroep? Dan kun je voor je partner een afspraak maken op dezelfde dag en locatie. Het tijdstip maakt niet uit. Je haalt dan samen de coronaprik.

* Voor zwangeren en mensen met een hoog medisch risico die door een arts worden doorverwezen, blijft de coronaprik ook in 2024 beschikbaar.

error: Content is protected !!