Alkmaar · 6 juli 2023

Negatieve gevolgen verlengen oude huisvestingsverordening in Alkmaar

Alkmaar heeft besloten de huidige huisvestingsverordening met een half jaar te verlengen in plaats van de nieuwe huisvestingsverordening goed te keuren. De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Dijk en Waard hebben de nieuwe huisvestingsverordening wel goedgekeurd. Dit heeft gevolgen voor woningzoekenden in Alkmaar, in afwijking van de overige gemeenten in de regio Alkmaar waar één woningverdeelsysteem wordt gehanteerd gebaseerd op de nieuwe huisvestingsverordening.

De website van SVNK, een samenwerkingsverband van de woningcorporaties in de regio Noord-Kennemerland, werkt op basis van de nieuwe verordening. Daarom zijn functionaliteiten voor Alkmaar uitgezet. Dit betekent dat woningzoekenden die in de gemeente Alkmaar een woning zoeken geen gebruik kunnen maken van de nieuwe vorm van doorstroomvoorrang. Ook kan er geen gebruik gemaakt worden van voorrang voor jongeren van 23 tot 28 jaar.

Bron: BeatFM.nl

error: Content is protected !!