Alkmaar · 5 maart 2024

Negentig bomen Kooimeerplein verwijderd

Afgelopen maandag 4 maart is de Rijkswaterstaat begonnen met het verwijderen van 50 zieke bomen rond het Kooimeerplein in Alkmaar. Na onderzoek bleek de bomen ziek te zijn geworden en worden om veiligheidsredenen per direct verwijderd.

De bomen die verwijderd worden staan rond het Kooimeerplein in Alkmaar, aan het einde van de snelweg A9. De kans is namelijk groot dat de bomen bij harde wind kunnen gaan omvallen. Hierdoor is besloten te starten met het verwijderen van de zieke bomen. De werkzaamheden leveren minimale hinder op voor het verkeer en nemen ongeveer een week in beslag.

Op een later moment worden nog eens 40 andere bomen verwijderd. De reden hiervan is dat deze bomen eigenlijk niet meer gezond zijn, maar nog geen extreem veiligheidsrisico vormen. 

Nieuwe bomen

Op de plek waar de bomen worden verwijderd, worden nieuwe bomen geplaatst. Hiervoor wordt nog een plan gemaakt.

error: Content is protected !!