Alkmaar · 10 augustus 2023

Noordervaart (N243) open op 1 september

Een deel van de nieuwe weg bij de Oterlekerweg wordt aangepast, omdat de weg te smal is voor brede landbouwvoertuigen. De aanpassingen worden in de zomervakantie uitgevoerd om de overlast zoveel als mogelijk te beperken. Hierdoor gaat de weg later open als was gepland.

Om de veiligheid van de N243 te verbeteren, heeft de provincie het afgelopen jaar over de hele lengte van de weg aanpassingen doorgevoerd. De N243 gaat ook door de bebouwde kom van Stompetoren.

De maximum snelheid is daar 50 kilometer per uur en de weg is herkenbaar ingericht als onderdeel van de bebouwde kom. Zo is de rijstrook 3 meter breed en zijn er trottoirbanden aangelegd. Aanvullend is op de kruising van de Noordervaart (N243) met de Oterlekerweg een rotonde gebouwd.

Deze combinatie zorgt ervoor dat verkeer met passende snelheid passeert. De rijstrook blijkt nu te smal voor landbouwvoertuigen breder dan 3 meter. Agrarische bedrijven meldden zich in de afgelopen weken bij de provincie toen de nieuwe inrichting van de N243 in Stompetoren zichtbaar werd.

Na overleg met organisaties Cumela, LTO en gemeente Alkmaar besloot de provincie de vluchtheuvels (middengeleiders) in het midden van de weg aan te passen. De trottoirbanden worden verwijderd en de bestrating van de vluchtheuvels (middengeleiders) wordt verlaagd zodat ook brede landbouwvoertuigen eroverheen kunnen rijden.

De nieuwe middenberm bestaat na de aanpassingen uit een bolle richel van witte stenen.

error: Content is protected !!