Alkmaar · 16 januari 2024

Onderzoek naar kleinschalige asielopvang

Onderzoek naar kleinschalige asielopvang

GroenLinks, Partij van de Arbeid, PvdD en CU in Alkmaar willen dat, tegelijk met het ontwikkelen van de business case voor de ingebruikname van het oude belastingkantoor aan de Robonsbosweg, onderzoek wordt gedaan naar andere mogelijkheden voor kleinschalige asielopvang. Het college van Alkmaar is weliswaar in gesprek met het COA over ingebruikname van het oude belastingkantoor, maar het kan nog lang duren voordat er daadwerkelijk asielopvangplekken gerealiseerd zijn. 

Voor dit onderzoek zou het college met het COA het gesprek aan moeten gaan met de inzet om mee te doen aan een pilot kleinschalige reguliere opvang. Het zou volgens de partijen goed zijn dit als extra optie mee te nemen bij de ontwikkeling van de business case voor de Robonsbosweg.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!