Alkmaar · 8 december 2023

Ontwikkelaars Olympiapark slaan handen ineen

De plannen voor de komst van het Van der Valk Hotel en de kantoorontwikkeling van Cactus
Projectontwikkeling II BV krijgen steeds meer vorm. In het nieuwe bouwplan zijn de twee
ontwikkelingen gewisseld van positie. Door de handen ineen te slaan kan uitvoer gegeven worden
aan een meer efficiënte invulling van de ruimte in dit gebied, waar veel verschillende functies
samen komen; sportaccommodaties, onderwijs, gezondheid en horeca.

Het Van der Valk Hotel met restaurant en conferentieruimte, is gesitueerd naast het sportpaleis. Aan
de noordzijde van het perceel bevindt zich de kantoorontwikkeling met daartussen een gezamenlijke
parkeervoorziening met de voordelen van dubbelgebruik van parkeerruimte. Het betreft de twee
naastgelegen kavels tussen de Martin Luther Kingweg en de Olympiaweg. Het college is blij met dit initiatief van beide partijen en heeft na toetsing besloten dit plan in verder procedure tot realisatie te brengen.

We zijn blij dat de twee partijen elkaar hebben opgezocht en een beter plan hebben gemaakt. Hiermee komt deze ontwikkeling weer een stap verder. Het beste plan voor die plek, dat is wat wij als gemeente graag zien. Het hotel is van grote toegevoegde waarde voor de economie en bedrijvigheid van Alkmaar en de regio.

Projectwethouder Olympiapark, Christiaan Peetoom

logo Olympiapark Alkmaar
error: Content is protected !!