Alkmaar · 6 december 2023

Partij voor de Dieren Alkmaar opent meldpunt vuurwerkoverlast

Vuurwerk geeft al jaren veel overlast voor mens, dier en het milieu. Daarom heeft Partij voor de dieren Alkmaar weer het meldpunt Vuurwerk gelanceerd, waar overlast op kan worden doorgegeven.

Dit jaar wordt het extra belangrijk om alle overlast in kaart te brengen. Gezien er in 2024 een referendum gaat komen om Alkmaar vuurwerkvrij te krijgen! Geef daarom nu de overlast die je ervaart door vuurwerk door via: https://alkmaar.partijvoordedieren.nl/meldpunt-vuurwerk.

Waarom geen vuurwerk meer?

Vervuiling
Vuurwerk zorgt voor veel vervuiling. Niet alleen het zwerfafval dat overal blijft liggen, maar ook veel luchtvervuiling. Bij het afsteken van vuurwerk komen allerlei stoffen, zoals barium, koper, antimoon en strontium, als kleine deeltjes vrij in de lucht. Het inademen ervan is schadelijk voor je gezondheid. Doordat het fijnstof vervolgens neerdaalt, zorgt vuurwerk ook dat de bodem en het water vervuild raken wat heel schadelijk is voor de natuur en de dieren.

Stress en slachtoffers
De harde knallen van het vuurwerk zorgen voor heel veel stress bij dieren en mensen. De verhalen van in paniek geraakte blinde geleiden honden, huisdieren of wilde dieren gaan ieder jaar weer de ronde. Tevens ervaren mensen met PTSS ook veel angst en stress door de harde knallen.

Daarnaast zorgt vuurwerk ieder jaar nog steeds voor veel slachtoffers. Zo lagen er afgelopen jaarwisseling 773 vuurwerkslachtoffers op de EHBO. (De, door met vuurwerk mishandelde, dieren nog niet meegenomen)

Niet alleen tijdens Oud & Nieuw…
De overlast is er niet alleen tijdens Oud & Nieuw. De knallen starten vaak al in oktober en eindigen in februari, ver buiten de wettelijke toegestane periode.

Meld daarom nu het vuurwerkoverlast!
Om deze redenen heeft Partij voor de Dieren Alkmaar dit jaar een meldpunt voor vuurwerk gelanceerd. Met jullie hulp kunnen wij het probleem goed in kaart brengen en kunnen wij gericht actie ondernemen! Met als einddoel om de gemeente Alkmaar net zoals de gemeentes Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen vuurwerkvrij te krijgen!

error: Content is protected !!