Alkmaar · 5 februari 2024

Referendum over vuurwerk in Alkmaar op 6 juni dit jaar

Vragen over Alkmaarse evaluatie citymarketing- en evenementenbeleid

Het college van Alkmaar gaat de gemeenteraad voorstellen een referendum te houden over vuurwerk. Dat zou op 6 juni moeten gebeuren, tegelijkertijd met de verkiezingen voor het Europees Parlement. In het coalitieakkoord is opgenomen dat er in 2024 een referendum wordt gehouden over vuurwerk.

Jaarlijks wijst het college de binnenstad aan als gebied waar het gebruik van vuurwerk verboden is. Het referendum betreft de vraag of de bewoners ook de rest van de gemeente vuurwerkvrij willen maken.

Als de meerderheid van de stemgerechtigden zich uitspreekt voor een vuurwerkverbod dan zal de raad hoogstwaarschijnlijk de uitslag overnemen en in de Algemene plaatselijke verordening een algemeen vuurwerkverbod opnemen. Als de meerderheid tegen is blijft het huidige regime van kracht en blijft het college jaarlijks de binnenstad aanwijzen als plaats waar vuurwerk niet is toegestaan.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!