Alkmaar · 21 maart 2024

Samenwerken aan een veilig en prettig uitgaansklimaat werkt

ALKMAAR – In juni 2021 maakten de gemeente Alkmaar, de politie, Horeca Nederland, de nachtburgemeester en bewonersvereniging Hart voor Alkmaar afspraken over het uitgaansleven in de Alkmaarse binnenstad. Ze legden deze afspraken vast in het convenant Veilig Uitgaan dat doorloopt tot 2025. Op 19 maart 2024 keken partijen met elkaar terug en alvast vooruit. En als één van de resultaten werd het vernieuwde plan voor Collectieve Horecaontzeggingen gepresenteerd. Conclusie: er is alle aanleiding om met elkaar door te gaan op de ingeslagen weg en het convenant Veilig Uitgaan te verlengen.

Uitgangspunt van de vastgelegde afspraken is dat Alkmaar een gastvrije gemeente is waar je veilig en prettig kunt uitgaan én wonen. Voor alle partijen is het behoud van die balans heel belangrijk. Het gaat er om de veiligheid van het publiek, horecapersoneel en de leefomgeving te beschermen en waarborgen. “Dit kan alleen wanneer partijen goed met elkaar in contact staan en afspraken maken over toezicht en handhaving. Dankzij het convenant en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is dat ons de afgelopen jaren goed gelukt. Deze samenwerking zetten we de komende jaren graag voort” aldus burgemeester Anja Schouten.

Horecaverbod voor vervelende bezoekers
Tijdens de bijeenkomst werd het vernieuwde protocol voor de collectieve horecaontzeggingen (CHO) gepresenteerd. Alkmaar is een prachtstad waar we gezellig met elkaar uitgaan, zonder agressie, wapens, (hard)drugs, ongewenste intimiteiten en vernielingen. Bezoekers die zich hier niet aan houden en onrust zaaien, zijn niet meer welkom in de horeca. Met de CHO kunnen bezoekers die de huisregels van een horecagelegenheid overtreden de toegang worden ontzegd (huisvredebreuk). Een dergelijk horecaverbod geldt dan voor alle aangesloten horecagelegenheden en voor een paar maanden tot een jaar. De duur van de ontzegging hangt af van de ernst van de overtreding. De horeca weert op deze manier bezoekers die met hun gedrag de sfeer voor andere bezoekers verpesten en het Alkmaarse uitgaansleven onveilig maken. De CHO bestaat al een aantal jaren en is nu in een nieuw jasje gestoken. Daarbij hebben partijen ook nog eens goed gekeken naar de regels voor privacy. Er zijn momenteel 35 deelnemende horecagelegenheden aan het CHO in het centrum van Alkmaar.

Gezamenlijke inzet
Andere resultaten vanuit het convenant Veilig Uitgaan 2021-2025 zijn de inzet van het Sus-team, het verbeteren van de uniformiteit en kwaliteit van horecaportiers, horecatrainingen en de gezamenlijke inzet tegen drugsgebruik, horecageweld en seksuele intimidatie. Onderwerpen die ook komende jaren op de agenda van de projectgroep convenant Veilig Uitgaan blijven staan. Door met elkaar in gesprek te blijven over uiteenlopende onderwerpen die gaan over het Veilig Uitgaan zorgen we met elkaar vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid voor een gezellig en veilig uitgaansklimaat in Alkmaar.

Hoe verder
Het huidige convenant Veilig Uitgaan loopt door tot juni 2025. In het voorjaar van 2025 komen de convenantpartners met een nieuw voorstel voor het voortzetten van de afspraken binnen een nieuw actieprogramma Veilig Uitgaan.

error: Content is protected !!