Alkmaar · 23 december 2023

Subsidie van Provincie Noord-Holland voor haven Boekelermeer

De gemeente Alkmaar krijgt € 7,5 miljoen subsidie van de Provincie Noord-Holland voor het realiseren van een haven op bedrijventerrein Boekelermeer. Deze week ontving de gemeente daarvoor de officiele beschikking. De realisatie van de haven is in handen van Beens Groep B.V. uit Genemuiden. Volgens planning zijn de werkzaamheden voor de nieuwe haven op de Boekelermeer rond de zomer van 2024 afgerond.

Groot belang
De haven in de Boekelermeer is om meerdere redenen van groot belang. Schepen kunnen keren in de haven die voor de Leeghwaterbrug ligt. Daardoor hoeft de Leeghwaterbrug minder vaak open en kan het verkeer over de ringweg beter doorstromen. Dat komt de bereikbaarheid van de regio Alkmaar ten goede.

Overslagkade
In de haven komt een overslagkade voor de aan- en afvoer van goederen.  Door het vervoer over het water kan er een combinatie van vervoer over water en over de weg plaatsvinden. Wat over water gaat, ontlast drukke verkeerswegen en draagt zo bij aan het verminderen van files, maar zorgt ook voor een verminderde CO2 uitstoot. Wat over water wordt gebracht, kan met kleiner vervoer verder in de regio worden verspreid.  Gemeente Alkmaar onderzoekt nog welke mogelijkheden de haven kan bieden in het duurzamer bevoorraden van de binnenstad.

Energy Innovation Park Alkmaar
De haven maakt grootschaliger aanvoer van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten mogelijk. Dat is onder meer belangrijk voor bedrijven in de circulaire economie, energietransitie en energie-innovatie. Het versterkt het vestigingsklimaat van de Boekelermeer en van het Energy Innovation Park Alkmaar in het bijzonder.

Eerder besloot Gedeputeerde Staten al dat de haven voor subsidie in aanmerking komt, Het is fijn dat deze nu ook officieel is toegekend. De havencontouren zijn inmiddels al goed zichtbaar. De haven is een aanwinst voor deze regio en krijgt een belangrijke rol in de verbetering van de bereikbaarheid en mobiliteit in de regio Alkmaar. De haven draagt concreet bij aan minder file, minder CO2 uitstoot en meer vervoersmogelijkheden.

Christiaan Peetoom, wethouder mobiliteit

error: Content is protected !!