Alkmaar · 23 december 2023

Veel deelnemers bij Ontzet-wandelingen

2023 werd door Alkmaar bestempeld als een jubeljaar. Hierin herdachten wij dat het 450 jaar geleden was dat de moedige Alkmaarders na een hevige strijd het Spaanse leger op 8 oktober 1573 de aftocht liet blazen. Alkmaar verbond aan dit jubeljaar de vier kernwaarden die ook van toepassing zijn geweest tijdens het de geboorte van Nederland in 1572: Vrijheid, Verbondenheid, Verdraagzaamheid en Verscheidenheid. De vier V’s. De viering van het 450 jaar Alkmaars Ontzet kon niemand zijn ontgaan, overal in en om de stad werden met veel enthousiasme activiteiten uitgerold. Rond deze vier kernwaarden hebben de gidsen van de Historische Vereniging Alkmaar vier van de gebruikelijke vijf themawandelingen gewijd. De vijfde wandeling stond geheel in het teken van Spreuken en Spreekwoorden. Tijdens deze wandeling legden de gidsen aan de wandelaars het ontstaan van veel gezegden uit die we nog vrijwel dagelijks bezigen, maar waarvan we het ontstaan niet meer kennen.

De belangstelling voor de vijf themawandelingen overtrof alle verwachtingen. In 2022 liepen 434 wandelaars mee, in 2023 sloten in totaal 576 wandelaars aan. Een positief resultaat van wel 142. De basis voor de vijf themawandelingen in 2024 is al gelegd en dient nog verder uitgewerkt te worden. Zodra deze definitief zijn vastgesteld kunt u er alles over lezen op de website.

De gidsen van de commissie wandelingen wensen u een bijzonder mooie Kerstviering en een fijne jaarwisseling. Laten we er met elkaar een spetterend 2024 van maken en u bent van harte welkom op onze vijf themawandelingen in 2024.

error: Content is protected !!