Alkmaar · 22 januari 2024

Veranderingen in ISDE-subsidie

Veranderingen in ISDE-subsidie

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is op een paar onderdelen aangepast. Deze subsidie maakt het voor inwoners interessant om te investeren in duurzame energie, isolatiemaatregelen en aansluiting op het warmtenet. Hieronder staan de belangrijkste aanpassingen, die sinds 1 januari 2024 gelden.

Milieuvriendelijk isolatiemateriaal

Er is nu een bonus voor het gebruik van milieuvriendelijke isolatiematerialen op basis van biomassa. Isolatiematerialen op basis van biomassa zijn meestal duurder dan standaard isolatiemateriaal. Hierdoor vragen bewoners minder vaak om dit type materiaal en bieden installateurs dit materiaal vaak niet aan. Met een extra subsidie kan zowel de vraag als het aanbod groter worden.

Monumenten

Voor eigenaars van monumenten worden de minimale isolatiewaarden verlaagd. Ook krijgen mensen voortaan subsidie verstrekt voor het plaatsen van voorzetramen en achterzetramen. Bepaalde eisen van de vorige ISDE hielden namelijk geen of slechts beperkt rekening met monumenten.

Zonneboilers en warmtenet

Voor zonneboilers met een oppervlakte van 5 tot en met 10 vierkante meter (m2) wordt de subsidie verlaagd van €1,02 naar €0,55 per kilowattuur (kWh). En voor zonneboilers met een oppervlakte boven 10 m2 wordt de subsidie verlaagd van €0,45 naar €0,28 per kWh. De subsidie voor aansluiting op een warmtenet wordt verhoogd van €3350 naar €3775.

Warmtepompen

Om te voldoen aan Europese regels wordt voor warmtepompen met een energielabel A+ en lager  geen subsidie meer gegeven. Voor warmtepompen met energielabel A++ krijgt men een subsidiebedrag van €450. Daarbovenop kan voor warmtepompen met energielabel A+++ een extra subsidie van €225 worden aangevraagd. Dit geldt niet voor warmtepompen met een vermogen van 71 kW of hoger, vanwege andere Europese regels. De aanpassing geldt ook niet voor warmtepompen die worden gebruikt voor het verwarmen van tapwater.

Dit jaar is het totale ISDE-budget €600 miljoen, €40 miljoen meer dan vorig jaar. Subsidie voor de ISDE kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Behalve de ISDE-regeling voor woningeigenaren zijn er ook regelingen voor de verduurzaming van huurhuizen en gebouwen die onderdeel zijn van een VvE.

error: Content is protected !!