Alkmaar · 7 september 2023

Verlenging gratis AlkmaarPas voor minima

Naar aanleiding van het aflopen van de huidige verordening voor de gratis AlkmaarPas dient een nieuwe verordening te worden vastgesteld per 1 januari 2024. De grootste wijziging ten opzichte van de huidige aflopende verordening betreft de inkomensgrens.

Deze wordt gelijkgetrokken met de inkomensgrens conform het coalitieakkoord en beleidskader. In de nieuwe verordening met inwerkingtreding vanaf 1 januari 2024 staat de inkomensgrens op 120% van het wettelijk sociaal minimum.

Bron:Mediapartner

error: Content is protected !!