Alkmaar · 23 november 2023

Vragen over herinrichten Hofplein en Gedempte Nieuwsloot

Alkmaar heeft in de programmabegroting € 2.800.000 gereserveerd voor de herinrichting van het Hofplein en de Gedempte Nieuwsloot. In 2024 wordt er een participatietraject gehouden en in 2026 wordt verwacht dat de uitvoering zal plaatsvinden. De fracties van GroenLinks Alkmaar en Partij van de Arbeid Alkmaar vinden dat dit te lang gaat duren. Ook vinden zijn het vreemd dat de oversteekbaarheid van de Kanaalkade opeens van de agenda is verdwenen.

De fracties willen nu weten of het klopt dat met de herinrichting van het Hofplein een autovrij plein wordt beoogd, met ruimte voor groen en terrassen en waarom er een nieuwe parkeerplaats wordt gemaakt op het Hofplein. Daarnaast hebben zij opheldering gevraagd over de planning van de herinrichting van de oversteekbaarheid van de Kanaalkade bij de Gedempte Nieuwsloot en Overstad.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!