Alkmaar / Streekagenda · 17 februari 2024

Vrouwendag op 6 maart in wijkcentrum Overdie

Vrouwendag op 6 maart in wijkcentrum Overdie

ALKMAAR – In het kader van Internationale Vrouwendag organiseren Bibliotheek Kennemerwaard, VROUWenKRACHT en Wijkcentrum Thuis in Overdie op 6 maart een vrouwendag in het wijkcentrum. Met het thema Eén wereld, duizend vrouwen wordt deze dag ingegaan op de verschillen én overeenkomsten tussen vrouwen uit Nederland vanuit verschillende culturen.

Op het programma staat onder andere een gesprek met Marisella de Cuba, die een bijdrage leverde aan het boek De Goede mama. Zij zal haar levensverhaal dat als hoofdstuk in het boek verscheen voorlezen. Daarnaast worden alle vrouwen uitgenodigd om met elkaar in een veilige sfeer in gesprek te gaan en is er volop gelegenheid om ervaringen, dromen en verhalen met elkaar uit te wisselen. Ook mannen die stil willen staan bij de vrouw zijn welkom. De dag zal in het teken staan van verbinding zoeken met elkaar.

Vanaf 9.00 uur is er een inloop met koffie en thee en om 12.00 uur is er een gezamenlijke lunch. Het programma loopt tot 13.00 uur. De vrouwendag is gratis, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Aanmelden kan via Houriya Abbou (VROUWenKRACHT) 06-45003533 of vrouwenkrachtalkmaar@gmail.com of Anna Stegmeijer (Bibliotheek Kennemerwaard) 06 23985201 of a.stegmeijer@bknw.nl. Adres wijkcentrum: Van Maerlantstraat 8 in Alkmaar.

error: Content is protected !!