Bergen · 11 april 2024

Huurovereenkomst met Taverne in Bergen mag worden beëindigd

De huurovereenkomst met horecabedrijf Taverne in Bergen mag per 1 april 2025 worden beëindigd. Dat oordeelt de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland. De verhuurder heeft voldoende onderbouwd dat zij het pand persoonlijk in gebruik gaat nemen en dat zij daarbij voldoende  (bedrijfseconomische) belangen heeft.

Eigen gebruik

De verhuurder wil de huurovereenkomst met Taverne beëindigen om zelf in het pand een restaurant te starten. De huidige huurder van Taverne vindt dat er in dat geval geen sprake is van persoonlijk gebruik en dat er daarom geen juridische reden is om de huurovereenkomst te beëindigen. Volgens de verhuurder gaat het wel degelijk om persoonlijk gebruik, omdat de twee uitbaters bij haar in loondienst komen.

Oordeel van de rechtbank

De kantonrechter is van oordeel dat de verhuurder voldoende heeft aangetoond dat er sprake is van dringend persoonlijk gebruik. Dat beoogde gebruik moet onder andere blijken uit een voldoende onderbouwd toekomstplan van de verhuurder dat praktisch en juridisch uitvoerbaar lijkt. Dat plan heeft verhuurder, inclusief een omzetprognose die gebaseerd is op een vestigingsplaatsonderzoek. De verhuurder heeft dan ook aannemelijk gemaakt dat het zelf exploiteren van het pand haar een bedrijfseconomisch voordeel oplevert ten opzichte van de huidige verhuur.

Als datum van beëindiging van de huurovereenkomst vindt de kantonrechter 1 april 2025 redelijk. Zo heeft de huurder een jaar de tijd om een alternatieve ruimte te vinden. Daarnaast moet de verhuurder een vergoeding van de verhuis- en inrichtingskosten aan de huurders betalen als zij binnen een jaar na deze uitspraak op een ander locatie een horecaonderneming gaan exploiteren.

error: Content is protected !!