Bergen · 3 april 2024

Twintig statushouders tijdelijk in hotel Marijke in Bergen

Vanaf maandag 8 april 2024 vangt het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) statushouders op in 2 Fletcher hotels in de gemeente Bergen.

Het gaat om 20 personen in hotel-restaurant Marijke in Bergen en 20 in hotel-restaurant Jan van Scorel in Schoorl. Het COA huurt hotelkamers omdat er een groot landelijk tekort is aan opvangplekken. Dit tijdelijke verblijf in de gemeente Bergen is naar verwachting voor in elk geval 2 maanden.

COA coördineert opvang

Het COA heeft in overeenstemming met de Fletcher hotelketen geregeld dat op elke locatie een groep van 20 statushouders wordt opgevangen in 10 hotelkamers. Statushouders zijn asielzoekers die het volledige asielproces hebben doorlopen en nu een verblijfsvergunning hebben verkregen. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en dekt alle kosten gedurende deze periode.

Op korte termijn

De gemeente heeft recent van het COA gehoord dat deze 2 hotels in de gemeente worden ingezet voor statushouders. Als gemeente hopen we van harte dat deze tijdelijke noodoplossing op draagvlak van de Bergense samenleving kan rekenen, net zoals bij eerdere opvang het geval was. De gemeente zorgt ervoor dat omwonenden en ondernemers zo goed mogelijk worden geïnformeerd en dat hun vragen worden beantwoord en ze hun eventuele zorgen kunnen uiten.

Inloopmomenten

Direct omwonenden worden per brief geïnformeerd over dit tijdelijke verblijf en uitgenodigd voor een inloopmoment.

  • Voor de opvang bij hotel-restaurant Jan van Scorel in Schoorl is er een inloopbijeenkomst op woensdag 3 april van 17.00 tot 18.30 uur in De Blinkerd aan de Heereweg 150 in Schoorl.
  • Voor de opvang bij hotel-restaurant Marijke in Bergen is er een inloopbijeenkomst op donderdag 4 april van 17.00 tot 18.30 uur in de Ruïnekerk aan de Raadhuisstraat 1 in Bergen.

Tekort aan opvangplekken

Er is in Nederland nog altijd een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers en statushouders. Het Rijk neemt nu meer regie en plaatst statushouders in hotels of andere verblijfsaccommodaties. Ook in andere gemeenten is dat inmiddels gedaan.

error: Content is protected !!