Broek op Langedijk · 13 maart 2024

348 bewoners verzetten zich tegen uitgebreide festival mogelijkheden Geestmerambacht

In Geestmerambacht uiten 348 bezorgde inwoners via een zienswijze hun verzet tegen uitgebreidere festivalmogelijkheden in het recreatiegebied. Vorig jaar gaf de gemeente Dijk en Waard opdracht tot het formuleren van locatieprofielen voor Geestmerambacht.

Deze profielen moeten een evenwicht vinden tussen levendigheid en leefbaarheid, en duidelijkheid bieden aan organisatoren en omwonenden over de mogelijkheden op verschillende evenementenlocaties. De profielen waren vanaf 23 januari ter inzage, en tot 5 maart konden zienswijzen worden ingediend.

Van de in totaal 18 zienswijzen waren er acht gericht op Geestmerambacht.

Initiatiefnemers Edo Doeve en Heleen Wouters uit Koedijk vrezen voor verstoorde balans en extra overlast. Wouters beklaagt zich over het gebrek aan aandacht voor de inbreng van omwonenden, ondanks duidelijke uitspraken tijdens een bewonersbijeenkomst.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!